محمدرضا فروتن ژنتیک

دانلود آهنگ جدید محمدرضا فروتن به نام ژنتیک

Download New Music Mohammadreza ForoutanGenetic


به گله ای که درونم مرا چرا میکرد
به بچه گرگ غزلهای وحشی در بند
نخاع و گردن و انبوه استخوانهایم
به حبس تا به ابد در اوین گه نایم
به نوجوانیه چرک و آنارشی خواندن
به یک هزاره به پای عقیده ای ماندن
به بسته بندی تو در دو متر تترون زرد
به جیغ تلخ کش و میت و ادامه ی درد
به لرزش عضلانی بعد استفراغ
به چرک کردن شعرم میان نوستالژی

به قتل خواهرکان غریب ناتنیم
به شاهنامه بی وزن تن تن تن تنیم
به خس خس لزج آب و خون ششهایم
به سنت رفقای رفیق کشهایم
به معده ام که سراسر اسید میسازد
به قلب سالم و پمپاژهای یک تا صد
به لسه ها و تکاتک ردیف دندانم قسم
قسم به خویش که با استناد میدانم

که من علیه ژنم انقلابها کردم درون
معرکه ی نطفه ام چه ها کردم
که صدهزار صفت عقل کج سمت
ژنم چقدر جنگیدم شعر را رها کردم
چقدر سرباز خوب و منصفی بودم
که زنده ماندم و بر خویش اتکا کردم
که جبر تلخ ژنتیک شبیه شوخی شد
که آرکی تایپ خودم را خودم بنا کردم
به بیست و یک گرم از هیچ معتقد گشتم
به بیست و یک گرم از هیچ اکتفا کردم
مهندسی دقیق بنای فونداسیون
و احتمال شکستی به درصد میلیون
به درصد میلیون من شکست میخوردم
اگر که شک به قضایای جبر میبردم
به خس خس لزج آب و خون ششهایم
به سنت رفقای رفیق کشهایم
به معده ام که سراسر اسید میسازد
به قلب سالم و پمپاژهای یک تا صد
به لسه ها و تکاتک ردیف دندانم قسم
قسم به خویش که با استناد میدانم